امروز دوشنبه 10 آذر 1399
 
 
 
1395/07/27 13:08:45  
اطلاعیه مهم در خصوص اعتراض به نتیجه پیشنهاد
به منظور بررسی مناسب تر پیشنهادها و ساماندهی اعتراض ها، پس از مشاهده نتیجه پیشنهاد، برای هر پیشنهاد حداکثر 2 بار اعتراض نسبت به رأی کمیته و نتیجه پیشنهاد قابل قبول است و امکان ثبت اعتراض تحت هیچ گونه شرایطی بیش تر از 2 بار در سامانه مقدور نمی باشد.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. ©1390